ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Συμβουλές για τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες

Λίγο - πολύ όλοι γνωρίζετε πως πρέπει να αντιδράσετε μετά από ένα τροχαίο. Έχουμε εξάλλου αναφερθεί στη Φιλική Δήλωση, όπως και στις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε αν θέλετε να εισπράξετε εύκολα την αποζημίωσή σας.


Όλα αυτά βέβαια εφόσον στο τροχαίο εμπλέκονται οχήματα με ελληνικές πινακίδες, διότι αν ένα εκ των δύο οχημάτων φέρει ξένα νούμερα, τότε όλα τα δεδομένα και οι διαδικασίες αλλάζουν.
Η ορθή διαδικασία η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα του Γ.Δ.Α (www.mib-hellas.gr) έχει ως εξής:


Συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος στην Ελλάδα
- Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα


- Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του


- Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου


- Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης.


Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας ή της Συνοριακής ασφάλισης.


Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου , αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος.
Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες. Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή προέρχεται από χώρα κράτους-μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.


Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.


Πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό


Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέρω οδηγίες.


Σας επισημαίνουμε ότι στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας σας, αναγράφονται όλα τα στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.
Σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, δώστε στον άλλο οδηγό αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσετε το ατύχημα.


Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, και διεκδικείτε αποζημίωση φροντίστε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που σας χτύπησε και ζητήσετε από τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνητο σας πρέπει να επισκευαστεί όσο
βρίσκεται στο εξωτερικό.


Εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα της Ε.Ε. μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωση σας επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος για πληροφορίες είτε στηνΕπιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πληροφοριών με τους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών-μελών της Ε.Ε. είτε στο
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, στην περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.
Από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης


από www.insuranceworld.gr