Δωρεάν Νομική Βοήθεια για ΝεουςΠρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την Νομική Υποστήριξη Ανηλίκων και Νέων που δεν διαθέτουν τους Πόρους για να αναλάβουν το οικονομικό Κόστος εκπροσώπησης τους στο Δικαστήριο η και Εξωδικαστικά. Για πληροφορίες: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=140&a...


ashtray.gr